תַפרִיט
#ההזמנה שלכם

בחר חבילה

3 Year
€90.00 EUR/מדי שלוש שנים
 • Instant Activation
 • 5,000+ Live channels
 • Compatible (Windwos/PC","Smart TV","Android,“IOS","Fire TV", "Enigam2”etc)
 • Available Worldwide
 • Support 24/7/365
2 Year
€70.00 EUR/דו- שנתי
 • Instant Activation
 • 5,000+ Live channels
 • Compatible (Windwos/PC","Smart TV","Android,“IOS","Fire TV", "Enigam2”etc)
 • Available Worldwide
 • Support 24/7/365
1 Year
€50.00 EUR/שנתי
 • Instant Activation
 • 5,000+ Live channels
 • Compatible (Windwos/PC","Smart TV","Android,“IOS","Fire TV", "Enigam2”etc)
 • Available Worldwide
 • Support 24/7/365
6 Months
€35.00 EUR/חצי שנתי
 • Instant Activation
 • 5,000+ Live channels
 • Compatible (Windwos/PC","Smart TV","Android,“IOS","Fire TV", "Enigam2”etc)
 • Available Worldwide
 • Support 24/7/365
3 Month
€20.00 EUR/רבעוני
 • Instant Activation
 • 5,000+ Live channels
 • Compatible (Windwos/PC","Smart TV","Android,“IOS","Fire TV", "Enigam2”etc)
 • Available Worldwide
 • Support 24/7/365
Copyright © 2020 BuyIPTV. All Rights Reserved.