#ההזמנה שלכם

בחר חבילה

3 Years
€95.90 EUR/מדי שלוש שנים
 • Instant Activation
 • +4000 Live stream HD&SD
 • TV Guide (EPG)
 • Plan Support Devices & Apps:
 • VLC Player/Windwos
 • Android/SMARTTV/KODI/
 • IOS (iPhone&iPad)/Apple TV
 • Amazon Fire TV/IPTV SMARTER
 • Enigma2 (DreamBox/Vu+-/Zgemma Receiver's
 • 99.9% Uptime Servers
 • 24/7 Customer Support
2 Years
€75.99 EUR/דו- שנתי
 • Instant Activation
 • +4000 Live stream HD&SD
 • TV Guide (EPG)
 • Plan Support Devices & Apps:
 • VLC Player/Windwos
 • Android/SMARTTV/KODI/
 • IOS (iPhone&iPad)/Apple TV
 • Amazon Fire TV/IPTV SMARTER
 • Enigma2 (DreamBox/Vu+-/Zgemma Receiver's
 • 99.9% Uptime Servers
 • 24/7 Customer Support
12 Months
€60.00 EUR/שנתי
 • Instant Activation
 • +4000 Live stream HD&SD
 • TV Guide (EPG)
 • Plan Support Devices & Apps:
 • VLC Player/Windwos
 • Android/SMARTTV/KODI/
 • IOS (iPhone&iPad)/Apple TV
 • Amazon Fire TV/IPTV SMARTER
 • Enigma2 (DreamBox/Vu+-/Zgemma Receiver's
 • 99.9% Uptime Servers
 • 24/7 Customer Support
6 Months
€40.99 EUR/חצי שנתי
 • Instant Activation
 • +4000 Live stream HD&SD
 • TV Guide (EPG)
 • Plan Support Devices & Apps:
 • VLC Player/Windwos
 • Android/SMARTTV/KODI/
 • IOS (iPhone&iPad)/Apple TV
 • Amazon Fire TV/IPTV SMARTER
 • Enigma2 (DreamBox/Vu+-/Zgemma Receiver's
 • 99.9% Uptime Servers
 • 24/7 Customer Support
3 Months
€30.99 EUR/רבעוני
 • Instant Activation
 • +4000 Live stream HD&SD
 • TV Guide (EPG)
 • Plan Support Devices & Apps:
 • VLC Player/Windwos
 • Android/SMARTTV/KODI/
 • IOS (iPhone&iPad)/Apple TV
 • Amazon Fire TV/IPTV SMARTER
 • Enigma2 (DreamBox/Vu+-/Zgemma Receiver's
 • 99.9% Uptime Servers
 • 24/7 Customer Support
1 Month
€14.99 EUR/חודשי
 • Instant Activation
 • +4000 Live stream HD&SD
 • TV Guide (EPG)
 • Plan Support Devices & Apps:
 • VLC Player/Windwos
 • Android/SMARTTV/KODI/
 • IOS (iPhone&iPad)/Apple TV
 • Amazon Fire TV/IPTV SMARTER
 • Enigma2 (DreamBox/Vu+-/Zgemma Receiver's
 • 99.9% Uptime Servers
 • 24/7 Customer Support